dimarts, 17 d’abril de 2012

PROJECTE DE REFORESTACIÓ DE LA SÍQUIA DE SON MASCARÓ


La síquia de Son Mascaró és una síquia localitzada al municipi de Santa Eugènia. Està declarada Bé d'Interès Cultural. Té el seu inici a la conca del Torrent Fals a la finca se Son Mascaró i desemboca en el torrent de Biniali. En els anys molt plujosos porta aigua durant bastant mesos però a l'estiu el seu llit es troba completament eixut. Des de fan anys, la Conselleria de Medi Ambient hi fa actuacions a l'estiu de neteja i desboscament tendents a limitar la vegetació perquè no obstrueixi el pas de l'aigua.

Al seus marges i dins ella mateixa hi creixen fileres de pollancres i oms que atorguen un caràcter especial al paisatge per on s’estén. Fins i tot, a un indret de la síquia on el terreny es fa més baix, s'hi troba un redol
d'oms considerable. És de les poques taques verdes del tòrrid estiu a Santa Eugènia en els mesos més calorosos de l'any.

L'indret de la nostra actuació és la finca de Son Mascaró pertanyent a un sol propietari. En aquesta possessió, la síquia té una longitud d'uns 800 metres i al llarg del seu recorregut s'hi troben una zona de pollancres a l'inici bastant important i una altra d'oms més petita. Entre mig d'aquestes dues bandes de vegetació, la síquia es troba nua d'arbres.

El projecte contempla la repoblació d’aquest zona nua d’arbres amb espècies adaptades i pròpies de la zona (oms, pollancres i fleixos)

• Qui participa en aquest projecte? Els alumnes del 2n i 3r cicle de primària del CP Mestre Guillemet de Santa Eugènia (uns 80 alumnes)

• Quan? Al llarg de 4 anys repoblant les diferents zones de la síquia.

• Amb quines institucions comptam? Amb el Servei de Xarxa Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i amb l’Ajuntament de Santa Eugènia.

• Objectius del projecte:

- Repoblar i regenerar la vegetació de ribera, no molt abundant a la nostra illa
- Repoblar la zona d’una espècie en perill d’extinció a tota Europa: l’om
- Conscienciar a l’alumnat de la importància de reforestar el nostre territori com una mesura més contra el canvi climàtic i la desertificació.
- Facilitar la creació d’una zona arbrada com un refugi de fauna i d’un microclima diferenciat de l’entorn en que està ubicada.

És necessari per al projecte la intervenció d’una brigada de la Conselleria de Medi Ambient que col·labori amb recursos humans i materials per a la realització de les tasques de sembra i condicionament del terreny.

És molt important que la Conselleria de Medi Ambient, a través del departament o Servei corresponent, tengui coneixement d’aquesta actuació de cara a la neteja i desboscament de la síquia. Aquesta actuació de neteja ha de respectar la repoblació duta a terme.

Es fa necessari establir un termini de 4 anys del projecte que contempli reforestacions amb planters procedents del viver de Menut i amb arbres sembrats per als propis alumnes. Es tractaria que els alumnes sembressin un pollancre procedent de branques a través del mètode de reproducció d’esqueixos i es comprometessin a cuidar-lo fins a la propera sembra. Durant el segon any seria quan cada alumne sembraria el seu propi pollancre que tendria un any de vida i que seria fruit de la seva pròpia sembra.

S’ha d’assegurar que posteriorment a cada repoblació es puguin regar els arbres sembrats en una o dues ocasions durant l’estiu per assegurar la mateixa repoblació. Proposaríem un compromís que impliques a brigada municipal de Santa Eugènia.

És necessari pactar amb el propietari que els alumnes puguin fer un 2n seguiment de la reforestació amb el consegüent permís per accedir a la finca.

Prèviament a les jornades de reforestació seria necessari programar sessions didàctiques a l’aula amb algú tècnic especialitzat perquè els alumnes fossin plenament conscients de la finalitat i la importància de la seva acció.

Aquest projecte, per la seva singularitat i de llarg termini, pot ser objecte d’una experiència a difondre en el futur.

Per il·lustrar el projecte comptàrem amb l'ajuda d'en Borja que ens feu aquestes espectaculars fotos.

Cap comentari:

Publica un comentari