dijous, 6 de novembre de 2014

CONVIURE A L'ESCOLA

Els alumnes de 3r han entrevistat alguns membres de l'equip directiu, el consell escolar i l'APIMA per conèixer més d'aprop les funcions dels òrgans de govern de l'escola.

ENTREVISTA A LA SECRETÀRIA

Ella nom Xisca, és mestra d'infantil i fa de secretària. La seva feina és ajudar-nos i que l'escola funcioni bé.

Arriba a les vuit del matí a l'escola. Va a mirar la bústia a veure si hi han cartes, mira els correus electrònics, mira l'agenda si té res apuntat i comença a preparar les feines que hi  té apuntades. També atén el telèfon.

Fa totes les tasques dels informes, du l'economia, les circulars, el menjador, les actes de les reunions, etc.

Molts dies s'emporta feina a casa perquè a l'escola no li basta el temps.

Aimee, Finlay, Guiem i Mar.

ENTREVISTA A TERE, MEMBRE DE  L'APIMA

Vàrem entrevistar a na Tere, la vice-presidenta de l'APIMA, i ens va contar el següent:

L'APIMA és un grup de pares i mares que ens encarregam de representar a tots els pares i mares que tenen fills-es a l'escola.

L'APIMA té una presidenta, una vice-presidenta, un secretari i un grup de vocals.

Parlam de l'organització d'excursions i ajudam a l'escola en l'organització d'activitats. Per exemple, organitzam la bunyolada i altres festes de l'escola.

També xerram amb l'ajuntament perquè ens ajudi amb subvencions, que són doblers per les activitats de l'escola. Organitzam reunions escolars, activitats extra-escolars, horaris, preus, etc.

David, Hugo, Llucia i Mark.

ENTREVISTA AL CAP D' ESTUDIS

El cap d'estudis nom Miquel i també és el nostre mestre de música.

La seva feina com a cap d'estudis és escoltar els pares i mares, els alumnes i mestres en tots els problemes que puguin tenir i intentar solucionar aquelles coses que li demanen.

S’encarrega d’organitzar els horaris dels mestres i de les classes així com les substitucions quan falta algun-a mestre-a.

Treballa i pertany a l'equip directiu.


Alba, Joana i Martí.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

El director de la nostra escola nom Toni. La seva feina és molt complicada, però li agrada molt.

Fa moltes coses. Una de les feines més importants és resoldre problemes.

Ell vol que aprenguem i que siguem feliços. Vol que nosaltres, a l'institut, ens puguem valer per nosaltres mateixos.

Una altra part de la seva feina és xerrar de l'escola. Conèixer les preocupacions dels alumnes i que entre tots puguem millorar l'escola.

Ayla, Estrella, Laia i Zépo.

ENTREVISTA A NA BEL, MEMBRE DEL CONSELL ESCOLAR

Vàrem entrevistar a na Bel, la mestra de primer, que forma part del Consell Escolar, i ens va explicar el següent:

Al Consell Escolar hi ha mestres, representants de l'APIMA i de l'ajuntament.

El Consell Escolar dóna permís per fer allò que els-les mestres han pensat. Per exemple, les sortides escolars, la cursa solidaria, la bunyolada...

Decideix com gastar els doblers que té l'escola.

L'ajuntament i l'APIMA poden donar idees de noves activitats.

Júlia, Leyla, Úrsula i Yago.
Cap comentari:

Publica un comentari