dimecres, 9 de juliol de 2014

ACTES DE CLOENDA "LLEGIM EN PARELLA"

Els dies 11 i 12 de juny vàrem dur a terme els actes de cloenda del programa Llegim en parella. Els nins i nines de 1r i 2n de primària s'encarregaren d'ambientar el porxo d'infantil per dur a terme aquests actes.


 
La primera part de l'acte va consistir en una valoració per part dels nins i les nines de les sessions de lectura i del programa en general.

Vàrem treballar en parelles segons la dinàmica de treball cooperatiu "Tutoria entre iguals". Les parelles lectores havíen de valorar els aspectes positius i els aspectes que millorarien del programa segons una fitxa el·laborada prèviament pels mestres i les mestres.

El tutor/a de lectura era l'encarregat/ada de posar per escrit les valoracions tant del seu tutorat/ada com seves. Després vàrem posar en comú les valoracions de les parelles en una assamblea. Com aspectes positius els i les alumnes destacaren haver après a llegir més, haver après paraules noves i tipus nous de lletres (impremta, lligada...) i haver conegut o haver fet més amistat amb el seu tutors/es de lectura. Com aspectes a millorar destacaren que les sessions eren massa curtes, a vegades els texts massa llargs o massa curts... Proposàren fer jocs per coneixer-se millor, fer canvis de parelles, etc. propostes que els i les mestres estudiarem i tendrem en compte.


 
La segona part de l'acte va consistir en una entrega de regals i diplomes entre els tutors/es de lectura i tutorats/ades.

Finalment, els nins i nines de 3 i 4 anys d'infantil aprofitaren per fer una visita a la paradeta de contes que s'havia montada pels actes. També gaudirem molt de l'experiència.
Vàren ser unes sessions molt profitoses i que segur que enriquiran el programa.
mestretomeu's Story

Cap comentari:

Publica un comentari