dijous, 3 de maig de 2012

Avaluam el nostre Projecte de padrins/es lectors/es

Una de les prioritats de l'educació dins el nostre centre és l'aprenentatge de la lectoescriptura en el seu sentit més ample, especialmet a l'etapa de primària. 

El projecte Padrins lectors és una estratègia metodològica que permet, mitjançant el treball en parelles, atendre la diversitat de l'alumnat. La diversitat és una característica intrínseca i natural de l'ésser humà i l'escola ha de respondre a aquesta diversitat. Amb estratègies metodològiques de treball cooperatiu la participació de tot l'alumnat és possible malgrat les diferències individuals. 

Així, durant un determinat temps (35-40' aproximadament) els i les alumnes del 1r cicle llegeixen amb el seu padrí del 3r cicle. Amb aquesta estratègia també minva el sentiment de frustació que provoca en els mestres no poder atendre individualment a tots i cada un dels nostres alumnes. Resumint, l'apadrinament lector permet millorar la lectura en sentit ample dels infants, una de les prioritats a l'escola, i atendre la diversitat dels nostres alumnes mitjançant el treball entre iguals. Per acabar, apuntar que l'estratègia de l'apadrinament lector està funcionant molt bé a diverses escoles.  

Objectius 
  • Millorar el procés lector de l'alumnat: velocitat, comprensió i estratègies de lectura. 
  • Viure una experiència positiva entorn la lectura. 
  • Atendre la diversitat de l'alumnat. 
  • Fomentar la cooperació entre els cicles, tant entre els mestres com entre l'alumnat.  

Ara que el projecte a arribar a la fi toca fer balanç de com ha anat i per això que millor que demanar-ho als principals protagonistes del projecte: els padrins, les padrines, els fillols i les filloles. Avaluam el nostre projecte de padrins/es lectors/es on PhotoPeach

 

Cap comentari:

Publica un comentari